Rune J. Svendsen er født i Drammen i 1976. Oppvokst i Vestfold, og bosatt i Bergen siden 1995.

Jeg begynte min kunstneriske karriere i 1994 som plakatmaler for Brygga kino i Tønsberg, og har siden da har jeg i økende grad vœrt engasjert i svært ulike prosjekter basert på min varierte utrykksform.

Av oppdragsgivere kan nevnes:

  • Den Nationale Scene, Bergen
  • TV2
  • Martha Herfort, Tyskland
  • NRK
  • Bergen kommune
  • Sandefjord kommune
  • Universitetet i Bergen
  • Natt Jazz, Bergen
  • Ullevål sykehus

Mer utfyllende CV og prosjektliste kan finnes her.

profilbilde Rune J. Svendsen